Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Foveon X3

Technologie senzoru digitálního fotoaparátu, která nepoužívá Bayerovu masku.

Snímač typu Foveon má v každém světlocitlivém elementu ne jednu ale tři fotodiody umístěné fyzicky nad sebou - jednu pro zelenou, jednu pro modrou a jednu pro červenou barevnou složkou. Snímá tedy všechny tři barevné kanály vždy v přesně stejném místě.

Tento typ snímače nativně zaznamenává barevný obraz. Nemusí tedy provádět interpolaci jako tradiční senzory s Bayerovou maskou a nepotřebuje antialiasingový filtr. Snímače Foveon však mají několikanásobně menší počet fotosenzitivních míst nežli snímače klasické konstrukce, což tuto jejich výhodu do značné míry neguje.

Snímače typu Foveon používají fotoaparáty značky Sigma.

Související pojmy

snímač, digitální fotoaparát, Bayerova maska, antialiasingový filtr