Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Bayerova maska

Barevná mozaika umístěná nad snímačem digitálního fotoaparátu, která zajišťuje rozlišení barevné informace.

Jednotlivé světlocitlivé elementy snímače digitálního fotoaparátu rozlišují ve skutečnosti jen jas, ale nikoliv barvu. Samotný senzor by tedy byl schopný zaznamenávat jenom černobílé fotografie.

Aby bylo možné zaznamenávat barevný obraz, je snímač překryt tzv. Bayerovou maskou, tj. opakující se mozaikou červených, zelených a modrých filtrů, přičemž každý prvek této mozaiky zakrývá právě jeden snímací element senzoru.

Barva pixelů výsledného obrazu se pak počítá interpolací pomocí barevných informací ze sousedních světlocitlivých prvků. Tím se sice získá plná barevná informace, ale za cenu snížení reálného rozlišení fotografie.

RAW snímky z fotoaparátů používajících Bayerovu masku (tj. naprostá většina moderních digitálních fotoaparátů) jsou proto vždy tak trochu měkké a potřebují doostřit.

Existují i alternativní technologie snímačů, které používají jiný způsob získání barevné informace, např. Foveon X3. Fotoaparáty s těmito snímači však nejsou příliš rozšířené.

Související pojmy

snímač, Foveon X3