Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

HDR

Metoda zachycení scén se zvlášť velkým dynamickým rozsahem pomocí kombinování více expozic.

Princip spočívá v pořízení několika verzí téhož snímku lišících se expozicí. Takto pořízené podkladové snímky se následně sloučí do jednoho pomocí vhodného softwaru.

HDR je zkratka z anglického High Dynamic Range, česky "vysoký dynamický rozsah".

Související pojmy

dynamický rozsah, skládání snímků