Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Dynamický rozsah

Schopnost fotoaparátu rozlišovat jemné tonální rozdíly v široké škále jasů. Přeneseně vlastnost fotografované scény.

Dynamický rozsah je možné chápat z pohledu technických možností fotoaparátu nebo z pohledu tonálního složení fotografované scény.

O fotoaparátu říkáme, že má velký dynamický rozsah, jestliže dokáže zároveň zaznamenat velké rozdíly jasů a přitom zachovat dále dobře využitelnou obrazovou informaci v extrémních světlech i stínech.

O fotografované scéně říkáme, že má velký dynamický rozsah, jestliže má zároveň velké rozdíly mezi jasy světlých a stinných míst a zároveň má v obou těchto tonálních pásmech důležité detaily, které je potřeba pro její věrné zachycení rozlišit.

Existují scény s tak velkým dynamickým rozsahem, že je nelze věrně zachytit jedinou expozicí. Takové scény se musí fotografovat technikou HDR.

Související pojmy

tóny, HDR