Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Adaptér bajonetu

Umožňuje používat objektivy určené pro jeden bajonet / fotografický systém na fotoaparátech (tělech) jiného systému.

Tak např. adaptér Nikon FTZ (z angl. "F to Z") umožňuje používat zrcadlovkové objektivy ze systému Nikon F na bezzrcadlových tělech ze systému Nikon Z.

Objektivy se ovšem dají adaptovat nejenom mezi různými systémy téhož výrobce, ale i mezi systémy napříč značkami. Je tedy možné např. adaptovat objektivy ze systému Nikon F na bezzrcadlová těla ze systému Sony E.

Ne všechny systémy jsou však takto navzájem adaptovatelné. Obecně se dá říct, že objektivy ze systémů, které mají větší vzdálenost mezi rovinou snímače a rovinou bajonetu, se dají snadno adaptovat na těla ze systémů, u nichž je tato vzdálenost kratší. Rozdíl v odsazení snímače od bajonetu totiž vytváří prostor, který je potřebný na samotný adaptér.

Naopak to ale dost dobře nejde, tzn. objektivy ze systémů, které mají krátkou vzdálenost mezi rovinami snímače a bajonetu, se nedají moc dobře adaptovat na těla ze systémů, které mají tuto vzdálenost delší. Resp. je to možné, ale jedině za použití vmezeřené optiky. Toto řešení se ale v praxi příliš nevyužívá, protože většinou nedává moc dobré výsledky.

Adaptované objektivy se zpravidla nechovají tak dobře jako objektivy nativní (tzn. objektivy přímo určené pro daný systém), mohou např. pomaleji nebo méně jistě ostřit, aj.

Související pojmy

objektiv, bajonet, fotografický systém, tělo, zrcadlovka, bezzrcadlovka