Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Bezzrcadlovka

Moderní druh fotoaparátů s vyměnitelnými objektivy, který v konstrukci nepoužívá zrcátko.

Bezzrcadlovky (někdy také mirrorless nebo bezzrcátka) jsou fotoaparáty o něco menší velikosti, které z tradiční konstrukce zrcadlovek vypouštějí zrcadlo a optický hledáček nahrazují hledáčkem elektronickým, případně používají zadní LCD displej, podobně jako kompaktní fotoaparáty.

Největší praktickou výhodou bezzrcadlovek je to, že jejich zaostřovací systém neleží na samostatné, nezávislé optické cestě, tak jako je tomu u zrcadlovek. Díky tomu u bezzrcadlovek zcela odpadá nutnost seřizovat zaostřování. Další výhody plynou z přítomnosti elektronického hledáčku, který dokáže zobrazovat náhled výsledné expozice a umožňuje přímo v hledáčku zobrazovat širokou paletu rozličných informací.

Další výhody plynou z absence zrcadla v konstrukci přístroje. Díky vypuštění zrcadla se zkracuje vzdálenost mezi rovinami snímače a bajonetu (tzv. "flange distance"). To otevírá zcela nové možnosti v konstrukci objektivů. Kratší vzdálenost mezi snímačem a bajonetem dále umožňuje na bezzrcadlové systémy adaptovat prakticky jakýkoliv zrcadlovkový systém za pomoci adaptérů.

Bezzrcadlovky však mají i některé nevýhody, např. vyšší spotřebu energie (baterie nevydrží tak dlouho), nepatrně zpožděný obraz v hledáčku, ztížené fotografování za extrémních světelných podmínek, vyšší riziko poškození snímače světlem, delší prodlevu mezi okamžikem zapnutí přístroje a okamžikem, kdy je možné pořídit první snímek.

Obecně se však má za to, že pro většinu reálných aplikací výhody převažují. Bezzrcadlovka proto dnes již představuje převažující typ konstrukce.

Synonyma: mirrorless camera (angl.), MILC, CSC (Compact System Camera), bezzrcátko (žargon)

Související pojmy

zrcadlovka, objektiv, elektronický hledáček, kompaktní fotoaparát, ergonomie, mirrorless camera, MILC, Compact System Camera