Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Barevný prostor

Konkrétní systém barev, tedy např. množina všech barev zobrazitelných určitým zařízením.

Rozlišují se absolutní a relativní barevné prostory.

V absolutním barevném prostoru jsou barvy jednoznačně určené a nezaměnitelné. V relativním barevném prostoru jsou barvy definované jako poměr základních barev, aniž by však tyto základní barvy byly pevně ukotvené. Absolutním stanovením základních barev se relativní barevný prostor stává prostorem absolutním.

Nejdůležitější absolutní barevné prostory pro digitální fotografii:

sRGB - standardní barevný prostor pro počítačovou grafiku a Internet
Adobe RGB - barevný prostor širší nežli sRGB vhodný pro tisk
ProPhoto RGB - velmi široký barevný prostor používaný interně fotografickým softwarem.

Barevné prostory tiskáren (na bázi CMYK) jsou vždy relativní, neboť u nich záleží nejen na konkrétním zařízení a jeho sadě pigmentů, ale i na použitém papíru. Vždy je proto nutno používat konkrétní barevný profil, který tento relativní prostor převádí na absolutní.

Barevný prostor lze chápat jako konkrétní realizaci určitého barevného modelu.

Související pojmy

sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB, barevný profil, barevný model