Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Barevný model

Určuje způsob vyjádření různých barev.

Dva nejdůležitější barevné modely v digitální fotografii a počítačové grafice jsou model RGB, který popisuje mísení světel, a model CMYK, který popisuje mísení barevných pigmentů.

Barevný model je abstraktní pojem. Jeho konkrétní realizací je systém základních barev a jimi tvořený barevný prostor.

Související pojmy

barevný prostor, RGB, CMYK