Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Bezeztrátová komprese

Komprese dat, při které nedochází k žádnému zkreslení obsažené informace.

Bezeztrátová komprese se používá pro data, u kterých se nepřipouští sebemenší změna oproti předloze. Nevýhodou bezeztrátové komprese je, že není tak účinná jako komprese ztrátová.

Fotografie lze celkem bez problémů komprimovat ztrátově, neboť nepatrné změny v jasech jednotlivých pixelů mají jen zanedbatelný dopad na vnímání obrazu jako celku.

Související pojmy

komprese dat, bezeztrátová komprese