Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Blesk

Ve fotografii obecné označení pro osvětlovací zařízení tvořící krátkodobé, intenzivní výboje světla. Zároveň označení pro samotný výboj, tzv. záblesk.

Nejběžnější typy blesků jsou vestavěný blesk, systémový blesk a dále studiová záblesková zařízení.

Blesky významným způsobem rozšiřují možnosti fotografa, neboť mu umožňují zásadním způsobem ovlivňovat nasvícení scény. K dosažení požadovaného efektu se často používá i několik blesků současně.

Tématem expozice rozšířeným o problematiku použití blesků se zabývá tzv. záblesková expozice.

Pro optimální výsledky je potřebné blesky umisťovat mimo fotoaparát a odpalovat je vzdáleně.

Související pojmy

záblesk, záblesková expozice, vzdálené odpalování blesků