Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Expozice

Vystavení světlocitlivého materiálu světlu, proces pořízení snímku, přeneseně světlost fotografie.

V závislosti na kontextu může pojem označovat:

1) Vystavení filmu nebo snímače fotoaparátu světlu.
2) Akt pořízení fotografie.
3) Míru osvícení filmu nebo senzoru.
4) Světlost snímku.

Expozici ve smyslu (3) a (4) ovlivňuje množství okolního světla a použité expoziční parametry.

Správná expozice je jeden z klíčových požadavků na kvalitní fotografie.

Související pojmy

expoziční parametry, správná expozice, přeexpozice, podexpozice