Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Chromatická aberace

Optická vada projevující se vznikem zelených a fialových lemů podél vysoce kontrastních hran a snížením ostrosti obrazu.

Chromatická aberace (neboli barevná vada) je způsobena odlišným indexem lomu materiálu čoček objektivu pro různé vlnové délky světla. Její projevy lze pozorovat jen na určitých místech snímku, typicky např. na větvích stromů fotografovaných proti obloze. Podobně jako jiné optické vady se i chromatická aberace projevuje nejvíce v rozích obrazu.

Chromatická vada se v objektivech potlačuje používáním tzv. achromatických resp. apochromatických skupin čoček, které chromatickou vadu zmírňují (ale ne zcela eliminují). Chromatická aberace se dá potlačovat také softwarově, ne ale tak dobře jako např. zkreslení nebo vinětace.

Rozlišuje se tzv. longitudinální (podélná) a laterální (příčná) chromatická aberace.

Synonyma: barevná vada, "aberace" (žargon)

Související pojmy

optické vady, index lomu, achromát, apochromát, zkreslení, vinětace, longitudinální chromatická aberace, laterální chromatická aberace