Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Index lomu

Bezrozměrná fyzikální veličina, která popisuje způsob šíření světla prostředím.

Index lomu je vlastností optického prostředí. Je definován jako podíl rychlosti světla ve vakuu ku rychlosti světla v daném prostředí. Vakuum má index lomu 1 (z definice), voda 1,33, různé druhy optických skel zhruba v intervalu 1,45 - 1,9 (dle chemického složení).

Indexy lomu mj. určují, jak se lámou paprsky světla při přechodu z jednoho optického prostředí do jiného (např. na rozhraní vzduch/sklo, sklo/voda, atp) - odtud název veličiny.

Skleněné optické čočky ve skutečnosti mají pro různé vlnové délky, tj. pro různé barvy světla, nepatrně odlišný index lomu. To je podstatou vzniku tzv. barevné vady.

Značí se n (někdy N).

Související pojmy

optické sklo, světlo, vlnová délka, chromatická aberace