Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Circle of confusion

Česky "rozptylový kroužek". Také číselný koeficient, který se používá při výpočtech hloubky ostrosti. Zkratka CoC.

Při sebemenší odchylce od přesného zaostření se bod promítaný optickou soustavou na stínítko zobrazí ne jako bod, ale jako rozostřený kroužek (v praxi spíše nedokonalý, kroužku se blížící tvar). Jelikož však fotografická technika nemá nekonečné rozlišení, rozostření je až do určitého jeho stupně na fotografiích neviditelné.

Díky tomu jsou na výsledných snímcích ostře podané objekty ležící nejen přesně v rovině ostrosti, ale také ležící do určité vzdálenosti před a za touto rovinou, v oblasti označované jako hloubka ostrosti.

Hranici, kdy už rozostření začíná být na fotografiích vidět, lze vyjádřit jako maximální přijatelný průměr rozptylového kroužku, neboli "maximální průměr CoC". V praxi se však tato hodnota zpravidla označuje zjednodušeně jen jako "CoC".

Související pojmy

hloubka ostrosti, rovina zaostření, rozptylový kroužek, CoC