Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Rovina zaostření

Rovina, v níž ležící objekty se na snímku zaznamenají dokonale ostře.

Rovina zaostření je v naprosté většině případů kolmá k ose objektivu, tzn. je rovnoběžná se snímačem. Jinak je tomu jedině v případě použití tilt-shift objektivů nebo jejich obdoby.

Vzdálenost roviny zaostření od snímače odpovídá ostřící vzdálenosti.

Kolem roviny zaostření se rozprostírá hloubka ostrosti.

Synonyma: rovina ostrosti

Související pojmy

ostřící vzdálenost, hloubka ostrosti, rovina zaostření