Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Efekt červených očí

Zčervenání zorniček u osob na výsledném barevném snímku.

K efektu červených očí dochází tehdy, použije-li se silný zdroj světla umístěný v blízkosti osy objektivu. Jev je způsoben odrazem světla od sítnice fotografovaných osob. Typický případ, kdy se lze s efektem červených očí setkat, je při fotografování s vestavěným bleskem.

Efekt červených očí v praxi nepředstavuje zásadní problém, lze jej totiž jednoduše postprodukčně odstranit.

Související pojmy

vestavěný blesk, osa objektivu