Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Fotomontáž

Kombinování obrazových dat z více různých zdrojů za účelem změny věcného obsahu fotografie.

Příkladem fotomontáže je přidání nového objektu nebo osoby do snímku.

Zdrojové snímky pro fotomontáže bývají pořízené v jiném místě a čase a mnohdy i jinými fotografy. Pro montáže se často používají obrázky z fotobank.

Pojem fotomontáže je někdy nesprávně zaměňován s pojmem fotomanipulace, což je ale významově širší pojem zahrnující více různých druhů zásahů do fotografie.

Za fotomontáž v pravém smyslu slova nelze považovat např. odstranění osoby z fotografie. Stejně tak není fotomontáží umělá změna tělesných proporcí fotografovaných osob. V obou případech se jedná se o fotomanipulace, nikoliv fotomontáže. Za fotomontáže dále nelze považovat kombinování více snímků čistě za účelem překonání technických limitací fotoaparátů, viz pojem skládání snímků.

Pro širokou veřejnost má pojem fotomontáže pejorativní konotace a zpravidla si jej spojuje s úmyslem klamat a to i přestože mnohé fotomontáže klamavé nejsou, např. protože montáž je záměrně provedená nedokonale, takže je zcela očividná.

Související pojmy

fotobanka, fotomanipulace, skládání snímků