Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Heliografie

První úplný, ale ne moc praktický fotografický proces vynalezený Josephem Nicéphorem Niépcem. Zároveň název pro takto vzniklé "fotografie".

Niépce heliografii původně vyvíjel jako nástroj pro tvorbu reprodukcí pro potřeby litografie, až později jako metodu záznamu obrazu z camera obscura.

Pořízení heliografie vyžadovalo neprakticky dlouhé expozice (cca 8 hodin). Metoda se z tohoto důvodu příliš nerozšířila, položila však základ pro z ní vycházející daguerrotypii.

Název pochází z řečtiny a znamená "kreslení sluncem".

Synonyma: niepceotypie

Související pojmy

camera obscura, daguerrotypie