Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Daguerrotypie

První úplný a prakticky použitelný fotografický proces vynalezený francouzským výtvarníkem a vynálezcem Louisem Daguerrem v průběhu let 1816 - 1839. Zároveň název pro touto metodou vzniklé "fotografie".

Technika daguerrotypie sestávala ze tří fází:

1) Zaznamenání obrazu z dírkové komory na světlocitlivé médium s obsahem jodidu stříbrného.

2) Vyvolání latentního obrazu parami rtuti.

3) Ustálení obrazu pomocí chloridu sodného.

Daguerre na svém vynálezu spolupracoval s Josephem Nicéphorem Niépcem, vynálezcem heliografie a to až do roku 1833, kdy Niépc náhle zemřel. Na výzkumu dále pracoval sám a roku 1839 jej úspěšně dokončil.

Daguerrův vynález následně koupila francouzská vláda výměnou za doživotní rentu pro Daguerra a Niépceho syna Isidora, aby jej, ještě téhož roku, slavnostně věnovala k volnému užití celému světu, bez nároku na odměnu.

Související pojmy

fotografický proces, dírková komora, heliografie