Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Měkké světlo

Světlo, jehož různé paprsky dopadají na konkrétní bod scény z různých úhlů.

Měkké světlo je světlo vycházející z větší plochy. Měkké světlo netvoří ostré stíny ani výrazné odlesky a je v mnoha fotografických situacích vhodnější nežli světlo tvrdé.

Co je "větší plocha" je přitom nutné posuzovat relativně, s ohledem na vzdálenost zdroje od fotografované scény. Tak např. Slunce svítí sice obrovskou plochou, je však od nás vzdálené miliony kilometrů a jeho přímé světlo je proto tvrdé.

Příkladem měkkého světla je světlo slunce při zatažené obloze, světlo procházející hustou záclonou, světlo blesku změkčené deštníkem nebo softboxem.

Související pojmy

tvrdé světlo, blesk, fotografický deštník, softbox