Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Pravidlo třetin

Jedno z tradičních kompozičních pravidel, které říká, jak umisťovat výrazné obrazové prvky a linie do plochy snímku.

Dle pravidla třetin se doporučuje výrazné hlavní i vedlejší obrazové prvky umisťovat do oblasti třetinových linií, tj. čtyř pomyslných přímek, které obrazové pole rozdělují do matice 3×3 stejně velkých polí.

Průsečíky třetinových linií (jsou 4) se považují za místa se zvlášť velkou vizuální váhou a často se používají k umístění hlavního motivu.

Pravidlo třetin lze chápat jako volnější uplatnění zlatého řezu v kompozici.

Související pojmy

kompoziční pravidlo, třetinová linie, zlatý řez