Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Zlatý řez

Konkrétní poměr dvou délek, který je po staletí v umění považován za "dokonalý", tj. esteticky nejvyváženější. Ve fotografii se uplatňuje v kompozici.

Zlatý řez je takový poměr délek a a b, pro který platí, že:

(a / b) = (a + b) / a

Tento vztah je splněn, je-li poměr a : b roven přibližně 1,618 : 1.

V přírodě se lze setkat s řadou struktur (zejm. např. u rostlin), ve kterých lze vypozorovat právě tento poměr délek. Tím si je možné vysvětlovat, proč právě tento poměr lidé vnímají jako vizuálně příjemný.

Ve fotografické kompozici se zlatý řez často uplatňuje k určení vhodného rozmístění výrazných prvků a struktur obrazu do plochy snímku. Mnoho různých pomocných mřížek pro vyváženou a esteticky zajímavou kompozici je založeno právě na zlatém řezu.

Hojně užívané pravidlo třetin lze považovat za přibližnou, zjednodušenou aplikaci zlatého řezu v kompozici.

Synonyma: golden ratio (angl.), sectio aurea (lat.)

Související pojmy

kompozice, pravidlo třetin