Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Rastrový obraz

Digitální obraz zaznamenaný formou rastru, tj. mřížky pixelů.

Fotografie se ukládají jako rastrový obraz.

Související pojmy

vektorový obraz