Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Vektorový obraz

Digitální obraz vyjádřený formou matematického popisu tvarů a křivek.

Výhodou vektorových obrazových formátů je především to, že obraz lze libovolně zvětšovat a zmenšovat bez ztráty kvality.

Vektorová grafika se uplatňuje v oblasti webdesignu, digitálních ilustrací, technické dokumentace, apod. Fotografická data nelze smysluplně převádět do vektorů a ve fotografii se proto používají především rastrové obrazové formáty.

Související pojmy

rastrový obraz