Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

RAW

Označení pro surová data ze senzoru digitálního fotoaparátu.

RAW lze chápat jako jakýsi "digitální negativ". Obsahuje více dat nežli JPEG obrázek a nabízí proto lepší možnosti postprodukčních úprav snímků.

RAW snímky nejsou přímo využitelné, musí se dále zpracovat, dalo by se říct "vyvolat". To může dělat buďto přímo fotoaparát nebo k tomu určený software na počítači. Výsledkem zpracování RAWů jsou soubory v běžných obrazových formátech, např. JPEG, TIFF, aj.

RAW není formát souborů v pravém smyslu slova, spíše zastřešující označení pro hrubá data ze snímače. Různí výrobci ve skutečnosti používají své vlastní formáty. Nejednotnost formátů RAW snímků vedla k tomu, že společnost Adobe představila otevřený formát DNG ve snaze docílit sjednocení formátu surových dat. Část výrobců fototechniky se však rozhodla nepřipojit k tomuto návrhu a používá nadále vlastní formáty.

Související pojmy

JPEG, TIFF, RAW, DNG, Adobe