Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

JPEG

Formát obrazových dat používající ztrátovou kompresi k dosažení co nejmenší velikosti souborů.

JPEG se používá jako koncový formát pro digitální fotografie. Běžně se s ním lze setkat např. na Internetu, kde se stal de facto standardem. Obrázky ve formátu JPEG jsou při stejném rozlišení mnohonásobně menší nežli RAW snímky nebo obrázky v jiných obrazových formátech.

Této úspory formát JPEG dosahuje několika způsoby. Za prvé snižuje barevnou hloubku obrazu na 8 bitů, což je dostatečné pro potřeby zobrazení na běžných LCD displejích. Zároveň dosahuje významné úspory tzv. ztrátovou kompresí dat.

Formát JPEG je optimální používat pro export finální podoby fotografie, na které už se nebudou provádět žádné další úpravy. Počítá-li se s tím, že se fotografie bude dále zpracovávat, je vhodnější uložit ji ve vyšší barevné hloubce a komprimovanou bezeztrátově, např. ve formátu TIFF.

Související pojmy

ztrátová komprese, bezeztrátová komprese, barevná hloubka, RAW, TIFF