Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Selhání metamerismu

Jev, kdy se dvě barvy jeví jako stejné pod jedním typem osvětlení, ale jako odlišné pod jiným osvětlením.

Metamerismus je jev, kdy se dvě barvy lidskému zraku jeví jako stejné, přestože z hlediska jejich spektrální (absorpční) charakteristiky stejné ve skutečnosti nejsou.

Protože je výsledný barevný vjem barevné skvrny na papíře dán kombinací spektra zdroje světla a absorpčními vlastnostmi samotné skvrny, mohou se dvě barvy pod určitým světlem jevit jako identické a pod jiným jako rozdílné.

Související pojmy

metamerismus