Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Metamerismus

Jev, kdy se dvě barvy lidskému zraku jeví jako stejné, přestože z hlediska spektrální charakteristiky stejné nejsou.

Lidský zrak neurčuje barvu analýzou celého spektra, ale jen na základě odpovědi tří odlišných typů čípků citlivých na různé frekvence. Funguje tedy spíše jako kolorimetr nežli jako spektrofotometr a některé rozdíly ve spektru proto nedokáže rozlišit.

Související pojmy

kolorimetr, spektrofotometr, selhání metamerismu