Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Světlo

Viditelné elektromagnetické záření nebo zdroj tohoto záření.

Lidé vidí elektromagnetické vlnění v rozsahu vlnových délek zhruba 400–700 nm (tj. v rozsahu frekvencí asi 430–750 THz). Různé zdroje uvádí mírně odlišné rozsahy frekvencí / vlnových délek.

Stojí za zmínku, že zvířata mnohdy vidí i některé vlnové délky mimo lidské viditelné spektrum, tak např. plazi vidí i infračervené záření, naopak některé druhy hmyzu vidí i záření ultrafialové.

Záznam a reprodukce světla a jím tvořených obrazů je náplní oboru fotografie, jak ostatně plyne ze samotného názvu - slovo "fotografie" pochází z řečtiny a doslova znamená "kreslení světlem".

Související pojmy

infračervené záření, ultrafialové záření, fotografie