Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Infračervené záření

Elektromagnetické vlnění, jehož frekvence je nižší než u viditelného světla, ale vyšší než u mikrovlnného záření.

Infračervené záření se dá podobně jako viditelné světlo zaznamenávat, čímž se zabývá podobor infračervené fotografie.

Synonyma: IR záření, infrared radiation (angl.)

Související pojmy

světlo, infračervená fotografie