Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Video

Digitálně zaznamenaný pohyblivý obraz, dílo vytvořené z takovýchto záznamů anebo obecně celý obor video tvorby.

Termín "video" se používá se v řadě významů, vždy však v úzké souvislosti s digitálním záznamem, zpracováním a následným využíváním pohyblivého obrazu. Součástí video tvorby je zpravidla i práce se zvukem (audio). Striktní rozlišování na video a audio (obraz a zvuk) se však používá spíše jen v komunitě audiovizuálních tvůrců, běžná populace zpravidla chápe pod pojmem "video" současně obraz i zvuk.

V běžné mluvě se termínem "video" míní nejčastěji videozáznam, tedy konkrétní, jednotlivá nahrávka, anebo z více takovýchto nahrávek sestavené dílo. Videa se uplatňují zejm. v televizní produkci anebo se publikují napřímo, prostřednictvím k tomu určených digitálních platforem (jako např. YouTube).

Termíny "video" a "video produkce" se do značné míry kryjí s termíny "film" a "filmová produkce". Dřívější rozlišování dle použité technologie (digitální záznam vs. záznam na filmový pás) z dnešního pohledu již nedává smysl, neboť digitální technologie záznamu výrazně převážila.

Jako filmovou produkci tak dnes chápeme spíše organizačně náročnou a nákladnou tvorbu, na které se účastní zpravidla mnoho lidí, "cena za minutu" výsledného díla bývá vysoká a výsledné dílo má často umělecký přesah, zatímco pod pojmem "video produkce" chápeme spíše tvorbu jednodušší, s mnohem nižšími výrobními náklady, často realizovanou jednotlivci nebo malými týmy a zaměřenou spíše prakticky nežli umělecky.

Související pojmy

videozáznam, videokamera, audio