Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Vyvážení bílé

Korekce barev snímku podle barevné teploty zdroje světla, který scénu osvětloval.

Vyvážení bílé se v praxi provádí různě. Jedna možnost je už při fotografování nastavit na fotoaparátu přibližný typ zdroje světla (možnosti jako "denní světlo", "pod mrakem", "stín", "žárovka", "zářivka", apod.). Někdy jde i přímo zadat barevná teplota v Kelvinech.

Fotografuje-li se do RAWu, je možné vyvážení bílé řešit až v postprodukci pomocí k tomu určených posuvníků.

Přesného vyvážení bílé lze dosáhnout pomocí tzv. šedé karty.

Související pojmy

barevná teplota, RAW, postprodukce, šedá karta