Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Auto ISO

Nastavení fotoaparátu, které určuje, zda může fotoaparát sám měnit hodnotu ISO.

Při zapnutém Auto ISO má automatika fotoaparátu větší manévrovací prostor a dokáže proto docílit lepších výsledků. Nevýhodou zapnutého Auto ISO je, že se snižuje předvídatelnost chování přístroje v poloautomatických režimech.

Manuální režim se při zapnutém Auto ISO chová částečně jako poloautomatický režim.

Auto ISO je k dispozici pouze u digitálních fotoaparátů.

Synonyma: ISO Auto

Související pojmy

ISO, expoziční parametry, expozice