Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Poloautomatické expoziční režimy

Expoziční režimy, při kterých některé expoziční parametry nastavuje fotograf a jiné dopočítává fotoaparát.

Poloautomatické režimy fotografovi umožňují lépe ovlivňovat výsledný vzhled snímků, přitom si však zachovávají určitou míru automatiky a tedy pohodlí.

Nejdůležitější expoziční režimy jsou:

Programová automatika - blíží se plně automatickému režimu, dovoluje však některá nastavení navíc.

Priorita clony - fotograf volí clonové číslo, fotoaparát dopočítává čas.

Priorita času - fotograf volí expoziční čas, fotoaparát vybírá vhodnou clonu.

Různé režimy jsou vhodné v různých situacích. Obecně nejpraktičtější z nich je priorita clony.

S poloautomatickými režimy se dá plnohodnotně fotografovat. Podmínkou je aktivní používání korekce expozice a ruční nastavování hodnoty ISO, jinak podstatná část snímků bude nesprávně exponovaná, zbytečně moc zašuměná nebo se na nich bude vyskytovat nechtěná pohybová neostrost.

Přesto existují situace, kdy je vhodnější fotografovat v manuálním režimu, např. při fotografování podkladových snímků pro panoramata.

Související pojmy

expoziční režim, expozice, expoziční čas, clonové číslo