Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

RGB

Barevný model aditivního typu, který používá jako základní barvy červenou, zelenou a modrou. Zároveň zastřešující označení pro barevné prostory na tomto modelu založené.

Zkratka vychází z angl. red, green, blue.

V RGB modelu se různé barvy vyjadřují jako směs červeného, modrého a zeleného světla v různém vzájemném poměru. Jedná se o součtový (aditivní) barevný model, který odpovídá mísení světel.

Pro ilustraci několik konkrétních příkladů vyjádření různých barev v 8-bitovém RGB:

RGB(0,0,0) ... černá barva

RGB(255,0,0) ... sytě červená
RGB(0,255,0) ... sytě zelená
RGB(0,0,255) ... sytě modrá

RGB(127,0,0) ... tmavší, méně sytá červená
RGB(255,255,0) ... žlutá (vzniká smísením červeného a zeleného světla)

RGB(255,255,255) ... bílá barva

Model RGB se využívá zejm. v oblasti barevných displejů, dnes zejm. LCD. Zároveň se používá v obrazových formátech pro tyto displeje určené, tzn. např. ve všech obrázcích na Internetu.

Odlišný barevný model je CMYK, který popisuje mísení pigmentů a používá se v tisku.

Související pojmy

barevný model, barevný prostor, CMYK