Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Bílý bod

Definování bílé v rámci barevného prostoru nebo nastavení pravého okraje tonálního rozsahu snímku.

Pojem "bílý bod" se používá ve dvou odlišných významech.

1) Bílý bod jako určení "bílé" v barevném prostoru

První význam souvisí s problematikou barevných prostorů a kalibračních cílů. Bílý bod zde má význam bodu v tomto prostoru, který stanovuje, co považujeme za bílou. V různých situacích se totiž vhodné definování "bílé" může lišit.

2) Bílý bod při úpravách tónů snímku

Druhý význam souvisí s problematikou tonálních úprav fotografií. Nastavením bílého bodu se rozumí přenastavení horní hranice tonálního rozsahu, tzn. pravého okraje histogramu, a odpovídající přepočítání tónů snímku.

Obdobou významu (2), ale na druhém konci tonálního rozsahu, je nastavení tzv. černého bodu.

Související pojmy

barevný prostor, kalibrační cíl, tóny, histogram, černý bod