Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Přeexpozice

Příliš silná expozice, která dává vzniknout příliš světlým snímkům.

Přeexponovaný snímek má většinu vizuální informace koncentrovanou ve světlých tónech. Téměř nebo zcela mu chybí stíny anebo i střední tóny. Divák snímek vnímá jako příliš světlý. Při přeexpozici často vznikají přepaly. Je ale možná i přeexpozice bez přepalů.

Přeepozice je obvykle způsobena nevhodným nastavením expozičních parametrů. Někdy se ale záměrně používá řízená přeexpozice, např. při exponování doprava.

Související pojmy

expozice, přepal, expozice doprava, správná expozice, podexpozice