Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Filtr

Ve fotografii především optické sklo určené ke změně charakteristik skrze něj procházejícího světla.

V digitální fotografii se nejvíce uplatňují polarizační filtry a ND filtry. Existují také ochranné filtry, to ale nejsou filtry v pravém smyslu slova, spíše mechanická ochranná pomůcka.

V analogové fotografii se dále uplatňují UV filtry a barevné filtry.

Pojem "filtr" se dále používá také v oblasti zpracování digitálního obrazu (např. tzv. "efektové filtry") a v mnoha dalších odvětvích s fotografií nesouvisejících.

Pozor! Ve fotografii je časté, na rozdíl od většiny např. technických oborů, že se v názvu filtru uvádí co filtr PROPOUŠTÍ, nikoliv co filtruje. Tedy např. "IR filtr" propouští infračervené záření (a blokuje viditelné světlo), "červený filtr" propouští červené světlo, atd. Avšak např. "UV filtr" ale naopak ultrafialové záření blokuje. Tato nejednotnost může občas vést k nedorozuměním.

Související pojmy

polarizační filtr, ND filtr, UV filtr, barevný filtr, ochranný filtr, infračervený filtr