Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Fotografický proces

Proces zachycení obrazu na světlocitlivý materiál a jeho následné zviditelnění (vyvolání) a fixace (ustálení).

Pojem se používá zejm. v souvislosti s analogovou fotografií a s historickými fotografickými technikami jako je např. daguerrotypie, kalotypie, aj.

Související pojmy

analogová fotografie, daguerrotypie