Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Kalotypie

Fotografický proces vynalezený angličanem Williamem Henrym Foxem Talbotem.

Talbot vynalezl nejprve metodu tzv. fotogenické kresby (angl. "photogenic drawing"), kdy jednoduchým fotografickým procesem zaznamenával obrazy listů rostlin a dalších plochých motivů, které byly položené přímo na fotocitlivém médiu (papír s vrstvou chloridu stříbrného) a vystaveny slunečnímu svitu. Později takto zaznamenával i obraz z dírkové komory.

Jednalo se o fotografický proces bez fáze vyvolání. Expozice musely být tak dlouhé, dokud nebylo dosaženo požadované míry ztmavení fotocitlivého média. Délka expozic se pohybovala v řádu jednotek hodin, což bylo krajně nepraktické.

Talbot později tento proces vylepšil do podoby označované jako kalotypie. Použil jodid stříbrný namísto chloridu stříbrného a zaznamenával jen tzv. latentní obraz, který následně vyvolával ("zesílil") dalšími chemickými agens. To umožnilo zkrátit potřebné doby expozice na několik sekund.

Zásadní výhodou kalotypie oproti v té době ve Francii paralelně se vyvíjející daguerrotypii bylo to, že umožňovala tvorbu průhledného negativu, pomocí kterého šlo vytvářet libovolné množství kvalitních, pozitivních kopií. Daguerrotypie (myšleno výsledné obrazy) totiž byly neprůsvitné a nešlo je proto kvalitně kopírovat.

Synonyma: calotypie, talbotypie

Související pojmy

fotografický proces, fotogenická kresba, dírková komora, latentní obraz, daguerrotypie, negativ