Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Infračervená fotografie

Podobor fotografie, u kterého se k pořízení obrazového záznamu nevyužívá viditelného světla, ale infračerveného záření.

Při infračervené fotografii se používá infračervený filtr (umístěný buďto před objektivem nebo před snímačem, viz dále) k odstínění viditelného světla a záznamové médium (tj. film nebo digitální snímač) citlivé na infračervené záření.

Snímače moderních digitálních fotoaparátů jsou ve skutečnosti citlivé i na infračervené záření, bývají ale opatřeny "anti-IR filtrem" (přesněji: "infrared cut-off filter"), který vliv tohoto záření potlačuje, protože na běžných fotografiích je to nežádoucí. Tyto filtry však nejsou dokonalé a proto mnoho digitálních fotoaparátů ve skutečnosti JE alespoň částečně citlivých i na IR záření.

Často je proto možné IR fotografii realizovat s běžnou technikou, jen je potřeba zakoupit IR filtr na objektiv. Je potom ale nutné používat velmi dlouhé expoziční časy, protože citlivost fotoaparátu na IR záření je vlivem výše zmíněného "anti-IR filtru" malá.

Alternativou je modifikovat fotoaparát přímo pro IR fotografii (tzv. IR konverze). To spočívá v odstranění "anti-IR filtru" a jeho nahrazení naopak filtrem viditelného světla. Takto modifikovaný fotoaparát je mnohem lepší pro IR fotografii (nejsou třeba dlouhé časy, normálním způsobem ostří, atd.), není však již použitelný pro běžnou fotografii.

První varianta (zakoupení IR filtru na objektiv) je proto vhodná zejména pro toho, kdo si chce IR fotografii jen vyzkoušet, případně ji používat jen výjimečně a spíše pro statické scény. Druhá varianta (IR konverze) je pak vhodná pro velmi vážné zájemce o IR fotografii, kterým nevadí, že modifikovaný fotoaparát ztratí schopnost pořizovat normální snímky.

Související pojmy

světlo, infračervené záření, infračervený filtr, fotografický film, snímač, IR konverze