Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Kabelová spoušť

Dálková spoušť, která se připojuje k fotoaparátu kabelem.

Základní kabelová spoušť sestává s tlačítka a kabelu, kterým se spoušť připojuje do k tomu určené zdířky na fotoaparátu. Kabelová spoušť mívá na rozdíl např. od infračervené spouště dvě polohy, podobně jako klasická spoušť, takže rozlišuje namáčknutí a domáčknutí. Pokročilé modely kabelových spouští bývají navíc vybavené LCD displejem a dalšími tlačítky, pomocí nichž se spoušť dá programovat.

Kabelová spoušť nepotřebuje baterie a je naprosto spolehlivá, neboť její "signál" nemůže být ničím rušen. Díky tomu reaguje okamžitě a vždy na první pokus.

Kabelová spoušť je ideální pro dlouhé expozice, a rychlé fotografování panoramat. Příliš se nehodí, chce-li být fotograf celý v záběru, protože je pak na snímku vidět kabel.

Související pojmy

dálková spoušť, infračervená spoušť, spoušť, dlouhá expozice, panorama