Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Spoušť

Ovládací prvek fotoaparátu, který slouží k zahájení expozice.

Spoušť mívá podobu tlačítka na horní straně těla fotoaparátu. Zpravidla má dvě funkční polohy, takže rozlišuje částečné namáčknutí a úplné domáčknutí. Namáčknutí aktivuje automatické zaostřování a někdy funguje také jako AE-lock. Domáčknutí pak spustí samotnou expozici. Pokročilé fotoaparáty mívají někdy možnost toto výchozí chování spouště změnit pomocí nastavení v menu.

Alternativně lze namísto klasické spouště používat k exponování některou formu dálkové spouště, např. kabelovou spoušť, infračervenou spoušť nebo rádiové odpalování.

Související pojmy

expozice, automatické zaostřování, AE-lock, dálková spoušť, kabelová spoušť, infračervená spoušť, rádiové odpalovací zařízení