Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Kamera

Důsledně vzato synonymum termínu "komora", v běžné mluvě se však pod pojmem "kamera" chápe zpravidla videokamera nebo filmová kamera, tedy zařízení pro záznam pohyblivého obrazu (a případně současně i zvuku).

Stojí za zmínku, že podobně znějící a i podobně psaný anglický termín "camera" svým významem odpovídá spíše českému pojmu "fotoaparát", tedy označuje především zařízení pro záznam statického obrazu (jednotlivých snímků). Zařízení pro záznam videa se v angličtině označuje jako "camcoder" nebo "video camera", filmová kamera pak jako "movie camera".

Latinský termín "camera" významově odpovídá nejvíce českému pojmu "komora", viz zde.

Významový rozdíl mezi českými pojmy "fotoaparát" a "kamera" se v posledních letech poněkud stírá, zřejmě v důsledku skutečnosti, že moderní, digitální zařízení jsou zpravidla schopná zaznamenávat jak jednotlivé, statické snímky, tak i pohyblivý obraz. Jedno a to samé zařízení tak mohou jedni označovat jako "fotoaparát" (fotografové) a jiní jako "kameru" (filmaři, video tvůrci).

Související pojmy

komora, fotoaparát, camera, videokamera, filmová kamera