Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Komora

Dutá část fotoaparátu, na jejíž zadní stěnu se promítá obraz z objektivu. Někdy též označení pro tělo fotoaparátu jako takové.

Pojem "komora" je důsledně vzato synonymní s pojmem "kamera", v reálném užití se však oba tyto pojmy používají odlišně, zejm. pak v běžné mluvě. Termínem "komora" se v závislosti na kontextu může mínit:

Dutá část fotoaparátu - prostor mezi objektivem a snímacím médiem. U zrcadlovek se v tomto prostoru nachází zrcadlo.

Tělo fotoaparátu - tzn. fotoaparát bez objektivu a příslušenství.

Temná komora - místnost nebo vzácněji část vozidla, do které je zamezen vstup denního světla a kde je tudíž možné pracovat s materiály na světlo citlivými.

Synonyma: kamera

Související pojmy

tělo, kamera, temná komora, dírková komora, camera obscura