Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Spektrofotometr

Zařízení pro měření spektrálních charakteristik světla, kromě jiného i barvy.

Spektrofotometr na rozdíl od kolorimetru nepracuje jen s několika barvami, ale s celým spektrem barev. Dokáže o měřeném světle zjistit více informací nežli kolorimetr. To ale neznamená, že je v určení barvy přesnější.

Pro účely profilování se dají používat jak kolorimetry, tak spektrofotometry.

Spektrofotometr má tu výhodu, že dokáže snáze odhalit metamerismus.

Související pojmy

kolorimetr, profilování, metamerismus