Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Opožděné spuštění závěrky

Funkce některých fotoaparátů kombinující v sobě předsklopení zrcátka a samospoušť.

Opožděné spuštění závěrky umožňuje stanovit krátkou časovou prodlevu mezi sklopením zrcátka a expozicí. Hodí se pro fotografování dlouhých expozic, kdy dokáže velmi dobře nahradit dálkovou spoušť.

Při zapnutí této funkce může fotograf pro dlouhé expozice používat klasickou spoušť na fotoaparátu. V okamžiku stisku spouště dojde ke sklopení zrcátka, vlastní expozice se však zahájí se zpožděním. Díky tomu se stihnou uklidnit vibrace způsobené ručním stiskem spouště a pohybem zrcátka.

Související pojmy

předsklopení zrcátka, samospoušť, spoušť, dálková spoušť