Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Předsklopení zrcátka

Funkce některých zrcadlovek, která umožňuje sklopit zrcátko dříve než těsně před expozicí.

Smyslem předsklopení zrcátka je zabránit tomu, aby se vibrace vzniklé sklopením zrcátka projevily na snímku jako neostrost.

Předsklopení zrcátka se může v praxi na různých fotoaparátech chovat nepatrně odlišně. Někdy pracuje tak, že prvním stiskem spouště se sklopí zrcátko a druhým stiskem se provede expozice. Tento systém předpokládá použití dálkové spouště. Jindy je řešené jako opožděné spuštění závěrky, tzn. po stisku spouště se ihned sklopí zrcátko a po stanovené prodlevě se provede vlastní expozice.

Funkci předsklopení zrcátka má smysl používat pro expoziční časy zhruba v rozmezí 1/60 s1/2 s. Pro kratší nebo delší časy předsklopení nemá význam, protože vibrace od zrcátka se na snímku neprojeví.

Související pojmy

zrcadlo, zrcadlovka, expozice, spoušť, opožděné spuštění závěrky