Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Pohybové rozostření

Rozmazaný vzhled pohybujících se objektů na pořízeném snímku. Vzniká zejm. při použití delších expozičních časů.

Pohybující se objekty v záběru se vždy více čí méně rozmažou. Míra rozmazání závisí na rychlosti pohybu, směru pohybu, vzdálenosti od fotoaparátu, ohniskové vzdálenosti a použitém expozičním času.

Chceme-li zamezit pohybovému rozostření, používáme krátké expoziční časy. Chceme-li pohybového rozostření naopak cíleně dosáhnout, používáme naopak časy dlouhé.

K pohybovému rozostření může dojít také v důsledku pohybů fotoaparátu, typicky vlivem třesu ruky.

Mírné pohybové rozostření se označuje jako pohybová neostrost.

Související pojmy

expoziční čas, ohnisková vzdálenost