Odkaz na zobrazený pojem:
Zavřít

Expoziční čas

Doba, po jakou se během expozice otevře závěrka. Jeden z expozičních parametrů.

Expoziční čas se měří v sekundách. Pro časy kratší než 1 s je konvencí používat zlomkový zápis, např. 1/40 s namísto 0,025 s.

Expoziční čas určuje, jak se na fotografii vyobrazí pohybující se objekty. Krátké časy vedou k tzv. zmrazení pohybu, dlouhé časy vedou ke vzniku různě výrazného rozmazání, tzv. pohybového rozostření.

Synonyma: čas, rychlost závěrky

Související pojmy

expozice, expoziční parametry, pohybové rozostření